Natječaji

Namjena natječaja: potaknuti primjenu IKT rješenja u poslovnim procesima MSP-ova.

Transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa sa sdrugim poduzećima (tzv. Integratorima).

Cilj ovog Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa sa sdrugim poduzećima (tzv. Integratorima).

Dodana vrijednost „ESIF Kredita za rast i razvoj“ za poduzetnike bit će i oslobađanje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit i sklapanja ugovora o kreditu te redovnog korištenja kredita.

CILJ PROGRAMA: kreditiranje mikro i malih subjekata gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja u svrhu:

osnivanja obrta i trgovačkih društava;

modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;

samozapošljavanja;

zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

Predmet natječaja je pružanje potpore za certifikaciju proizvoda (CE oznake, EU Izjava o sukladnosti) odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

PREDMET NATJEČAJA

Cilj: dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi

Predmet natječaja:

 

jačanje međunarodne konkurentnosti MSP povećanjem mogućnosti predstavljanja proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici i mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a te razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i otvaranje novih radnih mjesta.