Natječaji

Namjena natječaja: dostizanje primjenjive razine standarda MSP kroz povećanje uporabe priznatih normi koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca te im je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

Namjena natječaja: potaknuti primjenu IKT rješenja u poslovnim procesima MSP-ova.

Namjena natječaja: podržavanje inovativnih novoosnovanih poduzeća.

Namjena natječaja: povećanje učinkovitosti proizvodnje i smanjenje udjela fosilnih goriva u ukupnoj potrošnji energije.

 

Cilj ovog Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su MSP-ovi došli sami, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

 

 

U NAJAVI

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e- savjetovanja sa zainteresirnaom javnošću za poziv na dostavu projektih prijedloga “Certifikatom do tržišta”.

 

 

NAJAVA

 

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavljuju raspisivanje natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

 

 

Ministarstvo turizma organiziralo je konferenciju pod nazivom „ESF – turizmom do posla“, na kojoj su predstavljene mogućnosti Europskog socijalnog fonda u turizmu, u okviru natječaja „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

 

Navedeni natječaj ujedinjuje dva prethodno zatvorena natječaja: „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ i „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“. Razlog zatvaranja prethodnih dvaju natječaja stoji u pojednostavljenju uvjeta natječaja i smanjenju projektne dokumentacije.