Natječaji

Natječaj je otvoren s ciljem razvoja novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je Javni poziv za sufinanciranje Projekata poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo – Projektna komponenta II: Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi investiranja (Seed Co-investement fund).

U sklopu Erasmus+ programa objavljen je 22.listopada 2015. poziv na dostavu projektnih prijedloga za projekte iz područja obrazovanja, suradnje mladih i sporta.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 14. listopada 2015. otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za operaciju 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U sklopu transnacionalnog programa Dunav objavljen je 23.rujna 2015. poziv na dostavu projektnih prijedloga za projekte iz sektora istraživanja i inovacija, očuvanja okoliša, zaštite prirodne i kulturne baštine, prometa i jačanja institucionalnih kapaciteta.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. rujna 2015. otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.“

Obavještavamo prihvatljive korisnike Lokalne akcijske grupe (LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe, da je u Narodnim novinama br. 55/15 objavljen Natječaj za provedbu podmjere 19.1. “Pripremna pomoć”– provedba tipa operacije 19.1.1. »Pripremna pomoć«.

Obavještavamo Vas da su objavljeni Javni natječaji za Mjeru “Investicija u vinarije i marketing vina” i za Mjeru “Restrukturiranje i konverzija vinograda”.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.