Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-ova

Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a te razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i otvaranje novih radnih mjesta.

ROK ZA PRIJAVU: od 03.02.2018 do 28.12..2018

POZIVATELJ: Ministarstvo poduzetništva i obrta

DATUM OBJAVE: 02.02.2018.

IZNOS SREDSTAVA: 200.000.000,00 HRK

1. Cilj poziva 

Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. 

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta. 

2. Ukupna raspoloživa sredstva 

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 200.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020. 

3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos) 

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna. 

4. Predviđeni intenzitet potpore 

Ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora namijenjenih povećanju gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća za realizaciju projekata definiraju se putem Programa dodjele državnih potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (u daljnjem tekstu Program državnih potpora) te Programa dodjele potpora male vrijednosti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (u daljnjem tekstu Program de minimis). 

1. Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora  iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike. Iznos regionalne potpore (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna 

2. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za savjetodavne usluge po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna po poduzetniku po projektu. 

3. Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za sudjelovanje na sajmovima po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.

4. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima : 

− za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;

− za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova.
Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za usavršavanje po ovom Pozivu ne može prijeći
prag od 1.000.000 kuna.

5. Intenzitet potpore male vrijednosti (de minimis) ne može prelaziti 50%. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000 kuna,  uzimajući u obzir da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe poštovana. 

Potpore za savjetodavne usluge, za sudjelovanje na sajmovima, za usavršavanje te potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora. 

6. Prihvatljivi prijavitelji 

  • Pravna osoba ili fizička osoba koje su mikro, malo ili srednje poduzeće,
  • C prerađivačka industrija,  
  • J informacije i komunikacije,

7. Prihvatljive aktivnosti: 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 

a. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu

b. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

c. Sudjelovanje na sajmovima

d. Usavršavanje

e. Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta

f. Uvođenje grijanja i hlađenja

g. Promidžba i vidljivost

Trebate konzultantske usluge za ovaj natječaj? Kontaktirajte nas na  091 333 03 76 ili na info@eurorecenzent.hr