NAJAVA - GS Integrator 2018

Transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa sa sdrugim poduzećima (tzv. Integratorima).


Rok za prijavu:

31.12.2020

Visina sufinanciranja:

do 50% opravdanih troškova

PREDMET NATJEČAJA

Transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa sa sdrugim poduzećima (tzv. Integratorima).

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • mikro poduzetnici,
  • mali poduzetnici,
  • srednji poduzetnici.

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  • ulaganja u u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata,
  • troškove osoblja,
  • savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja.

 

INTENZITET POTPORE

Iznos sredstava: 150.000.000 KN

Visina sufinanciranja: do 50% opravdanih troškova

Indikativni datum otvaranja natječaja: 30.11.2018.