OTVOREN NATJEČAJ - Bespovratna sredstva za natječaj Certifikacijom proizvoda do tržišta

Predmet natječaja je pružanje potpore za certifikaciju proizvoda (CE oznake, EU Izjava o sukladnosti) odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

 

Objavljeno:

24.9.2018

Rok za prijavu:

31.12.2018

Visina sufinanciranja:

65-85 %

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je pružanje potpore za certifikaciju proizvoda (CE oznake, EU Izjava o sukladnosti) odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća (do 250 zaposlenih):

  • koji imaju poslovni nastan u RH,
  • koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga.

U dokumentaciji su definirani i NKD sektori poslovanja koji se smatraju kao neopravdani za prijavu. 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije,
  • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti,
  • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti,
  • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti,
  • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti,
  • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive).  

INTENZITET POTPORE

  • do 85 % prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća,
  • do 65 % prihvatljivih troškova za srednja poduzeća.