Za uspješan razvoj i implementaciju inovativnih turističkih proizvoda i usluga od ključnog je značenja temeljita priprema i planiranje. Uspješnu i pouzdanu provedbu predloženih projekata osigurat če naša multidisciplinarna ekipa domaćih i međunarodnih stručnjaka za područje turizma sa ciljem zadovoljavanja očekivanja naših klijenata te osiguravanjem dugoročne poslovne uspješnosti. Našim klijentima nudimo niz usluga u istraživanju tržišta turističkih usluga (hotelijerstvo, lječilišta, MICE turizam, wellness ponuda, kockarnice, vodeni parkovi, itd.), konceptualno osmišljavanje novih ili poboljšanje postojećih turističkih proizvoda i usluga, strategije ulaska na tržište, razvoj master planova, studija isplativosti, operativnih i strateških marketing planova, brendiranja i priprema i prijava projekata za financiranje iz EU fondova i drugih izvora financiranja…

Planiranje i razvoj proizvoda i usluga u turizmu

  • Trendovi i istraživanje turističkog tržiÅ¡ta
  • Poslovni planovi
  • Strategije ulaska na tržiÅ¡te novih usluga i proizvoda
  • TržiÅ¡ne i financijske studije isplativosti
  • Procjena investicija i financijsko strukturiranje
  • Konceptualno osmiÅ¡ljavanje proizvoda i usluga
  • Planovi razvoja proizvoda
  • StrateÅ¡ki marketinÅ¡ki planovi
  • Operativni marketinÅ¡ki planovi
  • Pripremu i prijavu projekata za financiranje iz EU fondova i drugih izvora financiranja