Razvoj turizma je složen proces, koji uključuje veliki broj zainteresiranih strana (npr. javni sektor, investitore, operatere, poduzeća) i treba određeni know-how o mehanizmima u turizmu. Za uspješnu realizaciju razvojnih ciljeva, koji rezultiraju privlaščnošču i unapređenjem turizma na određenoj destinaciji potrebno je strateško planiranje. Strategije i razvojni planovi donose se sa ciljem da osiguravaju dugoročnu konkurentnost, vrijednost i inovativni napredak. Temelj svakog uspješnog razvoja - na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini je izrada profesionalnog plana razvoja turizma iniciranog od nadležnih državnih tijela. Naša multidisciplinarna ekipa domaćih i međunarodnih stručnjaka za područje turizma, nudi niz usluga javnom i privatnom sektoru u razvoju master planova, studija isplativosti, operativnih i strateških marketing planova, brendiranja…

Planiranje i razvoj turističkih destinacija

  • Studije razvoja turističkih destinacija
  • Master planovi turističkih destinacija
  • Destinacijski menadžment
  • Makro turističke analize
  • Trendovi i istraživanje na tržištu turističkih destinacija
  • Analiziranje, planiranje i projektiranje nove, osnovne i dodatne turističke ponude
  • Strateško i izvedbeno marketinško planiranje
  • Strategije brendiranja
  • Brandiranje i kreativno marketinško komuniciranje
  • Razvoj modela javno-privatnog partnerstva