Bit uspješnog razvoja turističkih investicijskih projekata je profesionalno i temeljito planiranje i priprema. Prije pokretanja investicije, treba biti svaki vidik budučeg projekta pažljivo razmotren i posložen. Našim klijentima nudimo sveobuhvatan know-how u koncipiranju, projektiranju i vođenju investicijski projekata sa ciljem ostvarivanja maksimalnog potencijala projekta i osiguravanjem dugoročne poslovne uspješnosti.

Našom multidisciplinarnom ekipom domaćih i međunarodnih stručnjaka za područje turizma, koji imaju bogato iskustvo i reference na području razvoja, planiranja i savjetovanja našim klijentima nudimo pomoč kod izrade studija izvedivosti, analize troškova i koristi, investicijskih studija koje sadržavaju, procjene novčanih tokova, financijsku izvedivost projekta, procijena povrata na ulaganja na temelju detaljne analize budućeg poslovanja, temeljeno na ostvarenim rezultatima / benchmark rezultatima sličnih projekata na nacionalnoj i globalnoj razini, definiranjem prodajnih kanala, definiranjem motivacijskih segmenata gostiju. Klijentima nudimo kreativno i izvedbeno specijalističko projektiranja, projektne dokumentacije (idejne osnove, idejni projekti, projekti za dobivanje građevinske dozvole, projekti za izvedbu i natječaj, tehnička dokumentacija) za turističke objekte , brendiranja i priprema i prijava projekata za financiranje iz EU fondova i drugih izvora financiranja…

Planiranje i razvoj turističkih Investicijskih projekata

 • Izrade studija izvedivosti, analize troškova i koristi, investicijske studije
 • Procjena investicija i financijsko strukturiranje
 • Identifikaciju potencijalnih izvora financiranja
 • Strategije ulaska na tržište
 • Pripremu i prijavu projekata za financiranje iz EU fondova i drugih izvora financiranja
 • Poslovno planiranje i postavljanje unutarnje organizacije
 • Marketinško planiranje i promociju projekta
 • Financijsko, prostorno i građevinsko planiranje i projektiranje
 • Planiranje, izbor i nabava unutarnje opreme i sitnog inventara za turističke i ugostiteljske objekte
 • Vrednovanje zemljišta
 • Analiza u procesu kreditiranja ili refinanciranja
 • Dubinsko snimanje (due diligence) kod akvizicija ili prodaje imovine
 • Traženju operatora i odabiru operatora
 • Brandiranje i kreativno marketinško komuniciranje