Evaluacija programa i projekata

S primjenom različitih metoda i instrumenata pružamo uslugu vanjske neovisne evaluacije projekata i programa, koja sadržava sveobuhvatnu i detaljnu analizu s ciljem da se analizira uspješnost provedbe.

Evaluacija projekata

Evaluacija projekta znači da se kao predmet analize koristi pojedina razvojna mjera s namjerom, kako bi se postigao jedan ili više jasno definiranih operativnih ciljeva s određenim sredstvima u zadanom razdoblju realizacije, često u kontekstu šireg programa. Moglo bi se reći, da je evaluacija projekta kontrola planiranja i primjena zajedničkih mjera vezano za ciljeve koje treba postići.

Evaluacija programa

Evaluacija programa znači, da se za predmet djelovanja koristi cjelina koju kombiniraju različite intervencije (projekti, aktivnosti, procesa, itd.), namijenjeni postizanju određenih razvojnih ciljeva na globalnoj razini, na razini pojedinih područja, države ili postizanju ciljeva razvoja sektora.