Identifikacija projektne ideje i priprema natječajne dokumentacije

Na početku svakog životnog ciklusa projekta, pravilan odabir koncepta jedan je od značajnih elemenata za pronalaženje i definiranje investicijskih prilika, tj. projekata. Našim klijentima pružamo stručnu pomoć kako bi se definirao projekt koji će zaista odgovarati potrebama klijenata i njihovih ciljnih skupina, ali i koji će se uklapati u relevantne strateške programe i nadolazeće natječaje. Kroz ovaj proces definiraju se ciljevi i aktivnosti projekta, pravilne identifikacije problema, mogućih rješenja, definiranje projektnih ciljeva, kritičkih elemenata projekta, potrebnih sredstava i definiranja planiranih aktivnosti za uspješan završetak projekta.

Osim sadržajno kvalitetne poduzetničke ideje, potrebno je poznavanje vještina pripreme projektnih prijedloga te provedbe projekata po unaprijed zadanim pravilima. Kombinacija sadržajne izvrsnosti i kvalitetne prezentacije projektnih ciljeva i aktivnosti daje nam ozbiljnu prednost pri natjecanju za sredstva iz EU fondova.

Za razvojne projekte neprofitnog karaktera izrađuju se logička matrica, prijedlog projekta ili aplikacijski obrazac i proračun. Kod investicijskih projekata u najviše je slučaja potrebna i dodatna dokumentacija: studije izvedivosti, utjecaja na okoliš, studije isplativosti itd.

Euro Recenzent nudi cjelokupan spektar usluga, interdisciplinarnu ekipu stručnjaka za sve potrebne vrste dokumentacije.

Na temelju već formiranog projekta priprema natječajne dokumentacije uključuje sljedeće aktivnosti:

  • pronalaženje stranih i domaćih partnera, ako to natječajna dokumentacija zahtijeva;
  • priprema i slanje informacijskih obrazaca za planiranje projekata,
  • priprema opisa natječajnih uvjeta;
  • savjetovanje za prilagodbu projekata na natječajne uvjete, koji bi osigurali optimalan stupanj sufinanciranja i najveću vjerojatnost uspjeha kod kandidature;
  • usmjeravanje kod usklađenosti projekta s prijavom;
  • priprema nacrta prijave na natječaj;
  • koordinacija u prikupljanju potrebne dokumentacije (obaveznih dodataka);
  • priprema konačne verzije prijave na natječaj;
  • pravodobna i pouzdana predaja prijave s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom.